top of page

ภูเก็ต

ภูเก็ต                                                      เป็นจังหวัดหนึ่ง ที่มีลักษณะเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย การเดินทางเข้าสู่ภูเก็ตนอกจากทางเรือแล้ว สามารถเดินทางโดยรถยนต์ซึ่งมีเพียงเส้นทางเดียวผ่านทางจังหวัดพังงา โดยข้ามสะพานสารสินและสะพานคู่ขนาน คือ สะพานท้าวเทพกระษัตรีและสะพานท้าวศรีสุนทร เพื่อเข้าสู่ตัวจังหวัด และทางอากาศโดยมีท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตรองรับ ภูเก็ตนั้นเป็นไข่มุกแห่งอันดามัน มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งทะเลก็สวยงาม วัฒนธรรมก็เป็นเอกลักษณ์ อาหารการกินที่หลากหลาย เเละมีเมืองเก่าแก่ให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมเยียนอยู่บ่อยครั้ง

  • Black YouTube Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
bottom of page