สงขลา

สงขลา                                                        จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมืองท่าและเมืองชายทะเลที่สำคัญของประเทศไทย มีโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย สงขลามีประชากรหลายเชื้อชาติเข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นจีน มาเลย์ และไทย จึงทำให้มีขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาที่หลากหลายและ การละเล่นพื้นเมือง ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา

  • Black YouTube Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Office Address

Phone

Email

119/55 บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

+662-011-1636

Mon-Fri (9 am - 5.30 pm )

+6695-719-4542

(Urgent Enquiry)

  • LinkedIn
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

©2020-2022 Thai Quick Corporation Company Limited All Rights Reserved