top of page

ลำพูน

ลำพูน                                                          ลำพูนหรือหริภุญชัย - เมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมประมาณ 30 กม. ทางตอนใต้ของเชียงใหม่ไปยังเมืองหลวงของจังหวัดลำพูนเป็นเมืองโบราณที่เงียบสงบและมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน จากศตวรรษที่ 8 ถึงศตวรรษที่ 13 เป็นเมืองหลวงของอาณาเขตที่เรียกว่าหริภุญชัยซึ่ง แต่เดิมปกครองโดยจามเทวีภายใต้ตำนานมากมาย

  • Black YouTube Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
bottom of page