top of page

เชียงใหม่

chiang-mai.jpg

เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่มีเขตเมืองที่จัดเป็นเมืองใหญ่อันดับที่สองของประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาแต่โบราณ  มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านประเพณีวัฒนธรรม และมีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยเริ่มวางตัวเป็นนครสร้างสรรค์ และได้รับการประกาศเป็นเมืองสร้างสรรค์ของโลกทางด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน
เชียงใหม่ มีดอยเเละสถานที่ให้เราได้สัมผัสกับธรรมชาติและความงามของเมืองเหนืออยู่หลายแห่ง ทั้งยังมีถนนคนเดินให้เราจะได้ชิม ช้อป ชิล ทั้งอาหาร Street Food ขึ้นชื่อ ผลไม้พื้นเมือง ได้ช้อปสินค้า Handmade สินค้าแฟชั่น

  • Black YouTube Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
bottom of page