กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร                                               

"กรุงเทพ" เมืองหลวงของประเทศไทยเป็นเมืองหลวงที่มีชื่อยาวที่สุดในโลกมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน แม่น้ำเจ้าพระยาและเมืองแบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ ฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางตลอดทั้งป เนื่องจากว่า ประเทศนี้มีความทันสมัยและเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้กรุงเทพฯเป็นศูนย์กลางทางการเงินและธุรกิจที่สำคัญในภูมิภาคนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์การขนส่งระหว่างประเทศและศูนย์บริการสาธารณสุข และเติบโตเป็นศูนย์ศิลปะ แฟชั่นและความบันเทิงในภูมิภาค

  • Black YouTube Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Office Address

Phone

Email

119/55 บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

+662-011-1636

Mon-Fri (9 am - 5.30 pm )

+6695-719-4542

(Urgent Enquiry)

  • LinkedIn
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

©2020-2022 Thai Quick Corporation Company Limited All Rights Reserved